Quản lý báo giá bán hàng và đơn hàng

Module này tạo ra mối liên hệ giữa quản lý ứng dụng của phần bán hàng và kho hàng.

Tuỳ chọn

  • Vận chuyển: Lựa chọn giao hàng toàn bộ hay từng phần
  • Hoá đơn: Chọn phương thức thanh toán của hoá đơn
  • Incoterms: Các điều khoản thương mại quốc tế

Bạn có thể chọn phương pháp tạo hoá đơn linh hoạt:

  • Theo yêu cầu: Hoá đơn được tạo thủ công từ đơn hàng khi bạn cần.
  • Khi giao hàng: Hoá đơn được tạo khi giao hàng (theo lệnh xuất kho)
  • Trước khi giao hàng: Một bản hoá đơn dự thảo được tạo ra và phải được thanh toán trước khi giao hàng.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang