Quản lý các đơn hàng sử dụng hình thức drop shipping

Module này thêm một loại giao hàng Drop Shipping (bỏ qua khâu vận chuyển) được cấu hình sẵn cũng như định tuyến của quuy trình mua sắm đó cho phép cấu hình sản phầm hay đơn hàng Drop Shipping.

Khi drop shipping được sử dụng, hàng hoá sẽ được chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng (giao hàng trực tiếp) mà không cần qua kho của nhà bán lẻ. Trong trường hợp này không cần thủ tục chuyển giao nội bộ nào thêm cả.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang