Module quản lý thanh toán hoá đơn nhà cung cấp.

Module này cho phép bạn tạo và quản lý các lệnh thanh toán, với mục đích để:

  • giúp tạo cơ sở cho một bước dễ dàng cho các cơ chế thanh toán tự động khác nhau.
  • cung cấp một cách hiệu quả hơn để quản lý thanh toán hóa đơn.

Cảnh báo:

Việc xác nhận một lệnh thanh toán khôngtạo ra các bút toán, nó chỉ ghi lại những giao dịch thực tế mà bạn gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng của bạn. Quá trình giao dịch của bạn phải được mã hóa như bình thường thông qua sổ phụ ngân hàng. Thật vậy, chỉ khi bạn nhận được xác nhận từ ngân hàng chấp nhận rằng bạn có thể hạch toán giao dịch vào hệ thống kế toán của bạn. Để giúp bạn làm việc đó, bạn có một lựa chọn một cách mới nhập lệnh thanh toán trên các dòng sổ phụ ngân hàng.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang