Mục đích là để có một module hoàn chỉnh nhằm quản lý tất cả các sản phẩm sửa chữa.

Các nội dung sau đây có trong module này:

  • Thêm / loại bỏ các sản phẩm trong danh mục sửa chữa
  • Tác động tới hàng tồn kho
  • Hoá đơn (sản phẩm và / hoặc dịch vụ)
  • Bảo hành
  • Báo cáo báo giá sửa chữa
  • Ghi chú cho các kỹ thuật viên và cho khách hàng cuối cùng
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang