Đây là phân hệ cơ sở cho việc quản lý các sản phẩm và bảng giá trong ERPOnline / Odoo.

Sản phẩm có hỗ trợ: các biến thể, phương pháp định giá khác nhau, thông tin các nhà cung cấp,Tạo lệnh xuất kho, đặt hàng, đơn vị đóng gói khác nhau, bao bì và tính chất.

Hỗ trợ bảng giá:

  • Nhiều cấp chiết khấu (theo sản phẩm, chủng loại, số lượng)
  • Tính giá dựa trên các tiêu chí khác nhau:
    • Bảng giá khác
    • Giá vốn
    • Danh sách bảng giá
    • giá nhà cung cấp

Tuỳ chọn bảng giá theo sản phẩm và / hoặc đối tác.

Sản phẩm có hỗ trợ mã vạch.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang