Theo dõi ngày khác nhau của hàng hoá và lô hàng hoá.

Theo dõi các ngày sau đây:

  • Ngày kết thúc vòng đời sản phẩm
  • Ngày hạn dùng tốt nhất
  • Ngày dịch chuyển
  • Ngày cảnh báo

Thực hiện các chiến lược loại bỏ vào ngày đầu tiên hết hạn (FEFO) được sử dụng rộng rãi, ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
031 352 9538
031 356 9179
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang