Module này thêm các công cụ chia sẻ cơ sở dữ liệu chung trong hệ thống ERPOnline / Odoo hiện tại của bạn.

Cụ thể là thêm một nút 'chia sẻ' sẵn sàng trong các Web, người dùng có thể chia sẻ bất kỳ loại dữ liệu nào với đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè.

Hệ thống sẽ làm việc bằng cách tạo ra người sử dụng mới và các nhóm, và bằng cách kết hợp các quyền và quy tắc truy cập thích hợp để đảm bảo rằng người dùng chia sẻ chỉ có quyền truy cập vào các dữ liệu đã được chia sẻ với họ.

Điều này là cực kỳ hữu ích cho công việc cộng tác, chia sẻ kiến thức, đồng bộ hóa với các công ty khác.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang