Tạo hóa đơn dễ dàng

Gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến.

Atc13

Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến. ERPOnline sẽ tự động tích hợp với các ứng dụng khác để thanh toán tự động dựa trên hoạt động của bạn.

Gửi hóa đơn không mất nhiều công sức

Gửi hoá đơn trực tiếp cho khách hàng của bạn trong một nhấp chuột. Hoá đơn được tự động đính kèm vào email như là một tập tin PDF.

Atc14

Thanh toán nhanh hơn

Hóa đơn điện tử và tự động theo dõi.

Atc15

Được thanh toán trực tuyến với dịch vụ xử lý thanh toán paypal hoặc các phương thức khác. Thoát khỏi sự mệt mỏi vì phải liên tục nhắc nhở các khoản nợ của khách hàng. Đơn giản chỉ cần cài đặt và tự động hóa theo dõi để được thanh toán một cách nhanh chóng.

Kết nối Tài khoản ngân hàng của bạn

Nhập bản sao kê ngân hàng của bạn và cân đối chúng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Chuẩn bị các ủy nhiệm chi dựa trên hóa đơn nhà cung cấp của bạn và điều khoản thanh toán.

Act16

Phân tích các hoạt động thu chi

Atc17

Tra cứu trực tiếp các thông tin quan trọng với bảng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh. Phân tích hoá đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng, vv

 Tích hợp với các ứng dụng khác

Tạo hóa đơn tự động dựa trên đơn đặt hàng, đơn đặt hàng giao hàng, hợp đồng hoặc về thời gian và nguyên vật liệu. Xác nhận lại để tạo hóa đơn tự động định kỳ

Atc18

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang