Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Hi ad,

Mình muốn thay đổi mẫu email gửi đi, footer, header, content, thì customise như thế nào, vì minh chưa tìm được phần hiệu chỉnh nội dung email gửi đi,

Đính kèm:

Câu trả lời được chấp thuận

Thứ tư, Tháng 4 19 2017, 03:59 PM - #permalink

Các mẫu email được quản lý ở Thiết lập > Kỹ thuật > Thư điện tử > Các Mẫu.
Bác cần kích hoạt chế độ phát triển để thấy menu nói trên

Bác có thể tham khảo thêm link dưới đây, hướng dẫn cho Odoo 8 nhưng có thể áp dụng cho Odoo 10 bác đang dùng

  • DOAN TIEN THINH
    cách đây hơn tháng
    Excellent! Thanks David, mình đang tham khảo thêm để chỉnh lại một số template emails.
The reply is currently minimized Hiện
Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang