Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Khoảng 2 3 ngày trước, Thảo đổi tên kho thì xuất hiện tình trạng sản phẩm hiển thị bên ngoài số lượng là 0, nhưng thực tế thì số lượng là 100. Phải vào trong chi tiết sản phẩm, bấm cập nhật tồn kho mới thấy số 100 đó.

Làm cách nào để mình fix được lỗi này mọi người nhỉ

Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
031 352 9538
031 356 9179
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang