Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Hi anh, nhờ anh hỗ trợ case như sau: Bên em bán hàng sử dụng user được phân quyền để bán hàng (pos) mà không được phân quyền vào nhóm inventory manager hay inventory user. Mỗi khi đặt lệnh bán ngoài POS, hệ thống không tự động tạo ra bút toán (dr: 632; cr;156) trong account entries mà phải vào validate từng cái stock move thì nó mới post cái stock journal vào account entries. Quy trình bên em lại không thể để user bán hàng có quyền inventory manager đươc. Nhờ anh tư vấn xem mình giải quyết cái case này ntn?

Đính kèm:
Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang