Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Hi David,

Trường hợp cùa mình như sau:
1 - Kho chính -tại địa chỉ A (WH Main)
2 - Kho chính -tại địa chỉ A nhận hàng (WH Main/Receive)
3 - Các kho khác (1 cửa hàng xem như 1 kho nhỏ bên trong kho chính) (WH Main/Store-001)
4 - Đầu kệ (location/bin) tại kho tương ứng (WH Main /Store001/Location[bin01]

Bạn có hướng dẫn phần set up này trên Odoo 10 không để mình điều chỉnh cho kho hàng,
1. Đặt hàng >> Nhận hàng tại WH Main chuyển vào khâu nhận hàng /Receive theo nhiều đợt và chờ hóa đơn về
2. Chuyền /Receive >> về lưu kho /Stock
3. Chuyển hàng từ lưu kho tổng /Stock >> đi cửa hàng /Store01/Location001 (địa điểm hàng được đặt vào) và lưu hàng tại đây chờ bán
4. KH mua hàng xuất bán từ /Stock001/Location001 >>> /PartnerLocation/Customers

Câu trả lời được chấp thuận

Thứ hai, Tháng 7 03 2017, 06:55 PM - #permalink

Cửa hàng thì bạn nên tạo thành một warehouse riêng.
Giả sử bạn có 1 tổng kho và 2 cửa hàng, bạn có thể thiết lập như sau:


  1. Warehouse chính (là cái mặc định khi bạn khởi tạo Odoo) sẽ được dùng làm tổng kho. Tại đây, bạn có thể kích hoạt tính năng nhận hàng 2 bước để có thêm một input location trước khi đưa vào stock location
  2. Warehouse 2: bạn tạo mới (đặt tên nó là Shop 1 chẳng hạn). Chỗ này bạn cho phép tái cung cấp hàng hoá từ Warehouse tổng. Việc này sẽ giúp cho bạn có quy trình luân chuyển hàng từ tổng kho sang Shop 1 với 2 bước (Tổng kho xuất hàng + Shop 1 nhận hàng), nhằm giúp kiểm soát tốt hơn ở cả 2 đầu, cũng như có thể thêm landed cost thuận lợi hơn khi phát sinh chi phí dọc đường chuyển hàng mà muốn phân bổ vào lô hàng được chuyển.
  3. Warehouse 3: làm tương tư như 2, đại diện cho Shop 2 chẳng hạn.
The reply is currently minimized Hiện
Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang