Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Chào mọi người,

Nhờ mọi người chỉ giúp khắc phục sự cố như sau:

1. Mình tạo ra 1 trường tên là "sale advisor" trong module "report.pos.order"
2. Sau đó vào edit search view trong module "report.pos.order" với câu lệnh như sau: <field name="x_advisor"/> để hiện ra trường "sale advisor". Mục đích để thống kê báo cáo với trường "sale advisor". Trường này thuộc kiểu many2one.
3. Mình thấy trường này đã hiện ra trong mục search rồi nhưng khi chọn vào nó thì nó hiện ra lỗi như hình.

Mình không biết xử lý sao, mong chuyên gia và mọi người giúp đỡ.

Thank you.

Đính kèm:
Phản hồi (1)
  • Câu trả lời được chấp thuận

    Thứ ba, Tháng 11 29 2016, 05:25 PM - #permalink

    Đối tượng report.pos.order truy vấn dữ liệu bằng SQL và không tạo table trong cơ sở dữ liệu nên bạn không thêm trường vào đối tượng này được.

    The reply is currently minimized Hiện
Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang