Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline
Hi cả nhà, Tình hình là bần cùng lắm rồi mò mãi mấy ngày không ra mới lên đây hỏi các cao nhân mong được giúp đỡ... Vấn đề của mình là gộp dòng, mình lấy 1 cột "ngày giao" để minh họa. Vướng mắc : Xác định độ dài của dòng đơn hàng ...
New ERPOnliner
Hiện tại mình muốn xem đơn hàng đã bán trong ngày thì xem mặc định tại Bán Hàng > Đơn hàng Bán cũng tạm được, tuy vậy muốn xem dạng báo cáo để có doanh thu tổng thì khi chọn Pivot view góc trên bên phải hoặc vào Báo Cáo > Bán Hàng để coi thì bị...
Mike Bui Khách hàng
New ERPOnliner
Hi, Mình muốn theo dõi thêm nhà sản xuất sản phẩm bên cạnh nhà phân phối, thì có thể tận dụng được tính năng nào trên phần ghi nhận sản phẩm thuận tiện. Hiện giờ minh thấy trong sản phẩm có tham chiếu thông tin nhà phân phối/cung cấp. vì một số...
Chào các bạn, Mình có bỏ cái hàm gọi thông tin công ty bên trên đầu rồi <!-- Đã bỏ t-call="report.external_layout" --> Và hiện giờ khoảng cách margin-top của mình khá rộng, mình muốn chỉnh nó lên trên thì phải sửa ở đâu n...
New ERPOnliner
cho mình hởi ý nghĩa của những từ mình đanh dấu...
Hi David, Mình có câu hỏi về trung tâm lợi nhuận, Định hình quản lý kiểu cửa hàng sẽ ghi nhận doanh số và ghi nhận chi phí tương ứng tại cửa hàng(bao gồm cả hàng tồn kho và giá vốn, chi phi hoạt động). thì phần thiết lập có gán riêng 1 biến nh...
Chuyên gia cho em lỗi không lập được đơn hàng lỗi tại đâu? (File ảnh đính kèm)...
Hi David, Mình muốn quản lý hóa đơn hàng hóa. vì mua bán với quy mô nhỏ, hàng hóa về thường thì bên cung ứng họ giao hàng trong tháng, đến cuối tháng hoặc tháng sau mới xuất hóa đơn nên hàng hóa của mình trong tình trạng chờ hóa đơn về. Mình c...
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/pos_service_management/ Em xin hỏi modul "POS Service Management" có trong ERP chưa? Trong POs của Erp em không thể tạo đơn đặt hàng. Lỗi đâu xin mọi người chỉ giúp...
Ý tưởng của mình là khởi tạo 1 biến i=1, sau đó cho biến chạy từ hàng 1 của report đến hàng cuối của report sau mỗi lần i =i+1, và cho ra kết quả số thứ tự. Vấn đề là mình muốn vòng lặp biến từ hàng 1 tới hàng cuối của report thì dùng cú pháp như n...
New ERPOnliner


Không có

Chuyên mục

Diễn đàn Đại lý
  1. 1 post
  2. 0 subcategories
Developers
  1. 112 posts
  2. 0 subcategories
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
  1. 433 posts
  2. 0 subcategories
Hỏi trước khi Mua
  1. 56 posts
  2. 0 subcategories
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang