Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Anh Lý
Anh Lý
Offline

Xin chào!

Mình đang gặp chút vấn đề vể việc nhân viên xin nghỉ phép trên hệ thống ERP. Sau khi tạo ngày nghỉ phép xong thì hệ thống sẽ gửi đi 2 email thông báo đến Manager của nhân viên đó. Mình kiểm tra thấy có 1 email được gửi từ chính địa chỉ email của nhân viên và 1 email còn lại là từ Administrator (Cả 2 email này đều cùng 1 Email Template). Vậy cho mình hỏi có thể làm cách nào để tắt email được gửi từ Administrator không?

Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang