Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Chuyên mục

Hỏi trước khi Mua
 1. 64 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM

  Khu vực Hỏi & Đáp / Thảo luận về việc triển khai & ứng dụng Odoo / ERPOnline và hoạt động sản xuất / kinh doanh của doanh nghiệp

 1. 464 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Developers

  Khu vực Trao đổi & Thảo luận dành cho các Nhà phát triển, các lập trình viên Odoo OpenERP. Hãy cùng nhau nghiên cứu, hợp tác, cùng nhau phát triển để xây dựng cộng đồng lớn mạnh.

 1. 113 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Diễn đàn Đại lý

  Nơi trao đổi, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến chương trình hợp tác làm Đại lý cho ERPOnline

 1. 1 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed

Chuyên mục

Diễn đàn Đại lý
 1. 1 post
 2. 0 subcategories
Developers
 1. 113 posts
 2. 0 subcategories
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
 1. 464 posts
 2. 0 subcategories
Hỏi trước khi Mua
 1. 64 posts
 2. 0 subcategories
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang