Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Huy hiệu

Motivator
Voted replies 100 times.
1 Người đạt được
Hole-in-One
Accepted 50 replies as answers.
1 Người đạt được
Vanity Monster
Updated 5 avatars in profile.
0 Người đạt được
Peacemaker
Updated 50 discussions to resolved.
1 Người đạt được
Attention!
Updated profile 50 times.
0 Người đạt được
Notable Answerer
User likes your replies 100 times.
0 Người đạt được
Well-Known Questionnaire
User likes your dicussions 50 times.
0 Người đạt được

Chuyên mục

Diễn đàn Đại lý
  1. 1 post
  2. 0 subcategories
Developers
  1. 113 posts
  2. 0 subcategories
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
  1. 464 posts
  2. 0 subcategories
Hỏi trước khi Mua
  1. 64 posts
  2. 0 subcategories
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang