Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline

Cho phép mình lập lại top này vì topic này được hỏi vào trong topic khác nên chưa được trả lời.

Trong công ty con- SUB ĐT, mặc dù đã có phát sinh giao dịch nhưng khi xuất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ra thì không có dữ liệu (dữ liệu toàn 0). Mặc dù đã có dữ liệu trong COA rồi.

Mong chuyên gia hỗ trợ.

Phản hồi (1)
  • Câu trả lời được chấp thuận

    Thứ sáu, Tháng 9 16 2016, 04:17 PM - #permalink

    Tính năng In báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không hỗ trợ môi trường đa công ty.

    The reply is currently minimized Hiện
Phản hồi

Chuyên mục

Tag Cloud

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
031 352 9538
031 356 9179
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang