Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline
 1. DOAN TIEN THINH
 2. Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
 3. Thứ tư, Tháng 4 19 2017, 03:46 PM
 4.  Theo dõi qua Email
Hi ad,

Mình muốn thay đổi mẫu email gửi đi, footer, header, content, thì customise như thế nào, vì minh chưa tìm được phần hiệu chỉnh nội dung email gửi đi,
Đính kèm
Câu trả lời được chấp thuận
David Tran Câu trả lời được chấp thuận Pending Moderation
Quản trị
0
Bầu chọn
Undo
Các mẫu email được quản lý ở Thiết lập > Kỹ thuật > Thư điện tử > Các Mẫu.
Bác cần kích hoạt chế độ phát triển để thấy menu nói trên

Bác có thể tham khảo thêm link dưới đây, hướng dẫn cho Odoo 8 nhưng có thể áp dụng cho Odoo 10 bác đang dùng
URL Tham khảo
 1. https://www.erponline.vn/vi/discussions/%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-n%E1%BB%99i-dung-email-template
Bình luận
Excellent! Thanks David, mình đang tham khảo thêm để chỉnh lại một số template emails.
 1. DOAN TIEN THINH
 2. cách đây 5 tháng
Không có bình luận nào cho bài này


Có phản hồi ở thảo luận này. Tuy nhiên, bạn không được phép xem nội dung các phản hồi ở thảo luận này.

Chuyên mục

Diễn đàn Đại lý
 1. 1 post
 2. 0 subcategories
Developers
 1. 112 posts
 2. 0 subcategories
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
 1. 441 posts
 2. 0 subcategories
Hỏi trước khi Mua
 1. 56 posts
 2. 0 subcategories
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang