Diễn đàn Hỏi & Đáp

Hỗ trợ triển khai Odoo với ERPOnline
 1. Hồ Phương Thảo
 2. Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
 3. Thứ tư, Tháng 9 21 2016, 04:38 PM
 4.  Theo dõi qua Email
Vì sao có những sản phẩm tồn kho vẫn còn mà hệ thống lại báo là Chờ Khả Dụng hoặc Chờ Dịch Chuyển khác?


Bên em có 1 sản phẩm A - là sản phẩm được cung ứng bởi sản xuất, hiện đang tồn kho trong hệ thống là 60 bộ thành phẩm, 30 bộ dự báo. Sản phẩm A vừa là nguyên liệu của 1 sản phẩm combo B.

Tuy nhiên khi em tạo đơn hàng 5 sản phẩm A, khi bấm giao hàng thì thấy sản phẩm đang chờ khả dụng , và nó tự động làm lệnh sản xuất 5 sản phẩm A theo đơn hàng này.

Em muốn hỏi vì sao đơn hàng lại không trừ trong tồn kho đang có sẵn của sản phẩm A ạ?
Câu trả lời được chấp thuận
David Tran Câu trả lời được chấp thuận Pending Moderation
Quản trị
0
Bầu chọn
Undo
Hồ Phương Thảo viết:

Cám ơn David, tuy nhiên khi mình chọn ở mục Tuyến Đường Sản phẩm thì chỉ thấy: Mua, Sản xuất, MTO chứ không thấy MTS như David đã hướng dẫn bên trên nhỉ?

Khi bạn không chọn MTO ở form sản phẩm, và bạn thiết lập quy tắc tồn kho tối thiểu cho sản phẩm ở từng địa điểm kho thì đó gọi là MTS.
Bình luận
Không có bình luận nào cho bài này
David Tran Câu trả lời được chấp thuận Pending Moderation
Quản trị
0
Bầu chọn
Undo
Hồ Phương Thảo viết:

Vì sao có những sản phẩm tồn kho vẫn còn mà hệ thống lại báo là Chờ Khả Dụng hoặc Chờ Dịch Chuyển khác?

Trong mỗi Warehouse có một trường Địa điểm kho (tên kỹ thuật là lot_stock_id). Giá trị mặc định của trường này là link đến địa điểm có tên Stock của chính nó.

Khi Stock Move (dịch chuyển kho) mong đợi hàng hoá sẽ được lấy từ Location A, trong khi đó hàng tồn kho của bạn nằm ở Location B.
1. A nằm trong địa điểm Stock nói trên (hoặc chính là Stock), B nằm ngoài Stock
-------Nếu không có một quy tắc nào để báo cho phần mềm biết hàng ở A khi hết sẽ được lấy từ B thì lúc này phần mềm sẽ không thấy còn hàng, và sẽ báo "Chờ khả dụng"
-------Nếu có một quy tắc để lấy hàng từ B chuyển sang A, lúc này phần mềm sẽ đề xuất một lệnh dịch chuyển hàng từ B sang A. Nếu Lệnh này chưa được thực hiện thì trạng thái nói trên sẽ là "Chờ dịch chuyển khác".

Hồ Phương Thảo viết:
Bên em có 1 sản phẩm A - là sản phẩm được cung ứng bởi sản xuất, hiện đang tồn kho trong hệ thống là 60 bộ thành phẩm, 30 bộ dự báo. Sản phẩm A vừa là nguyên liệu của 1 sản phẩm combo B.

Tuy nhiên khi em tạo đơn hàng 5 sản phẩm A, khi bấm giao hàng thì thấy sản phẩm đang chờ khả dụng , và nó tự động làm lệnh sản xuất 5 sản phẩm A theo đơn hàng này.

Em muốn hỏi vì sao đơn hàng lại không trừ trong tồn kho đang có sẵn của sản phẩm A ạ?

Nếu sản phẩm A được thiết lập chạy theo quy trình Make to Order (MTO) thì nó không quan tâm đến trong kho còn hàng hay không. Cứ có order là nó tìm cách đáp ứng với số lượng bằng đúng order đó, không quan tâm trong kho còn hàng hay không. Đó là nguyên tắc của MTO.
Trong trường hợp của bạn, có thể bạn cần áp dụng Make to Stock (MTS). Thường thì bán lẻ sẽ hay áp dụng MTS hơn.
Bình luận
Không có bình luận nào cho bài này
Hồ Phương Thảo Câu trả lời được chấp thuận Pending Moderation
Khách hàng
0
Bầu chọn
Undo
Cám ơn David, tuy nhiên khi mình chọn ở mục Tuyến Đường Sản phẩm thì chỉ thấy: Mua, Sản xuất, MTO chứ không thấy MTS như David đã hướng dẫn bên trên nhỉ?
Bình luận
Không có bình luận nào cho bài này
 • Trang :
 • 1


Chưa có phản hồi nào cho câu hỏi/thảo luận này.
Tuy nhiên, bạn không được phép gửi phản hồi ở thảo luận này.

Chuyên mục

Diễn đàn Đại lý
 1. 1 post
 2. 0 subcategories
Developers
 1. 112 posts
 2. 0 subcategories
Hỗ trợ Triển khai ERP&CRM
 1. 435 posts
 2. 0 subcategories
Hỏi trước khi Mua
 1. 56 posts
 2. 0 subcategories
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0225 352 9538
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang