Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
President
#15/87 Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng
Hải Phòng
Việt Nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+84 (0)31 352 9538
+84 (0)31 356 9179
+84 (0)12 2222 1004
http://ma.tvtmarine.com

Thông tin khác

Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T là pháp nhân chủ quản trang web https://www.erponline.vn, đồng thời là nhà phát triển giải pháp ERPOnline.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang