Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Ảnh của Liên hệ
President
#15/87 Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng
Hải Phòng
Việt Nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+84 (0)31 352 9538
+84 (0)31 356 9179
+84 (0)88.662.7595
http://ma.tvtmarine.com

Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T là pháp nhân chủ quản trang web https://www.erponline.vn, đồng thời là nhà phát triển giải pháp ERPOnline.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang