Quản lý kho

 • Báo cáo nhập xuất tồn

  Hệ thống báo cáo của ERPOnline / Odoo là vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt. Đối với bất kỳ nghiệp vụ (đối tượng) nào trong hệ thống, bạn đều có thể sử dụng bộ lọc, nhóm, tìm kiếm nâng cao theo tất cả các trường để cho ra được báo cáo thống kê nhu cầu. Thậm chí bạn có thể thêm chúng vào bảng điều khiển (bàn làm việc) của cá nhân mình. Nội dung sau sẽ giúp bạn tạo các báo cáo nhập xuất tồn theo đúng nhu cầu.

 • Các phương pháp tính giá xuất kho

  Mỗi khi bạn thực hiện việc dịch chuyển kho, hệ thống có thể tự động tạo bút toán tùy thuộc vào cấu hình và nó sẽ lấy trường Giá vốn trên form Sản phẩm để làm giá trị (số tiền) của bút toán. Sẽ là rất tiện lợi nếu bạn cũng cấu hình sao cho trường Giá vốn cũng được tính toán tự động theo các phương pháp tính giá xuất kho phổ biến. Mặc định, ERPOnline / Odoo hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho sau: Giá tiêu chuẩn, Bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước (FIFO), Nhập sau xuất trước (LIFO).

 • Đấu thầu

  Đây là module sử dụng để đấu thầu khi lưacj chọn các đơn đặt hàng mua sắm

  Module mua sắm này chỉ phụ thuộc vào các module sản phẩm và không thể hoạt động đơn lẻ. Đấu thầu thể hiện nhu cầu cần được giải quyết bằng một quy tắc mua sắm. Khi yêu cầu mua sắm được tạo ra, được xác nhận. Khi một quy tắc được tìm thấy, nó sẽ được đưa vào trạng thái hoạt động. Sau đó, nó sẽ kiểm tra xem cần phải làm những gì để các quy tắc được thực hiện. Sau đó, nó sẽ chuyển về trặng thái thực hiện. Một yêu cầu mua sắm cũng có thể chuyển về trường hợp ngoại lệ, ví dụ như khi nó không thể theo một quy tắc nào và bị hủy bỏ.

  Cơ chế này sẽ kéo thêm một số module. Các nguyên tắc mua sắm của kho hàng sẽ tạo ra một dịch chuyển kho và việc mua sắm sẽ được hoàn thành khi dịch chuyển đó được thực hiện. Các nguyên tắc mua sắm của chức năng dịch vụ bán hàng sẽ tạo ra một tác vụ. Bộ phận mua sắm hoặc săn xuất (MRP) sẽ tạo ra một lệnh mua hoặc lệnh sản xuất.

  Trình tự (Scheduler) sẽ kiểm tra nếu có thể chỉ định một quy tắc để xác nhận việc mua sắm và nếu có yêu cầu mua sắm đang thực hiện.

  Đấu thầu trong trường hợp ngoại lệ phải được kiểm tra thủ công và có thể chạy lại.

 • Giá nhập kho

  Quản lý giá nhập kho

  Module này cho phép bạn dễ dàng thêm các chi phí vận chuyển và chia giá khi bạn tiến hành dịch chuyển kho trong các đơn hàng để đưa vào hệ thống kế toán tính giá trị hàng tồn kho của bạn.

 • Kế toán kho

  Module kế toán kho

  Module này tạo mối liên hệ giữa module "kho hàng" và "kế toán"và cho phép bạn tạo các bút toán kế toán để định giá giá trị hàng hoa khi dịch chuyển kho.

  Các tính năng chính

  • Định giá hàng tồn kho (Định kỳ hoặc tự động)
  • Hoá đơn từ nhận hàng

  Bảng điều khiển / Báo cáo quản lý kho bao gồm:

  • Bảng kê giá trị hàng tồn kho tại thời điểm xác định (hỗ trợ ngày trong quá khứ)
 • Kiểm kho & Điều chỉnh số liệu

  Một trong những nghiệp vụ không thể bỏ qua trong quản lý Kho đó là nghiệp vụ Kiểm kho. Rất nhiều công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa trong kho một cách định kỳ. Trong ERPOnline / Odoo bạn cũng có thể kết hợp nghiệp vụ Kiểm kho để điều chỉnh lại số lượng giữa thực tế và phần mềm bằng cách sử dụng menu Kho hàng > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho và nhấp chuột vào nút Tạo mới

 • LIFO & FIFO: Các phương pháp quản lý hàng tồn kho

  Hệ thống nào sẽ phù hợp với hàng hoá tồn kho và kho hàng của bạn?

  Logistics giúp công ty của bạn có lợi thế vượt lên các đối thủ trong sự cạnh tranh của thị trường. Đây là tất cả về việc đảm bảo các sản phẩm của bạn đang ở đúng nơi vào đúng thời điểm để công ty của bạn thu hút được khách hàng. Kho có vẻ như không phải là nơi quan trọng nhất, nhưng quản lý kho hàng là xương sống của logistics. Và, bạn có thể đã không để ý nhiều về việc này, nhưng làm thế nào hàng hoá lưu chuyển trong kho của bạn là chìa khóa giúp bạn tạo được ưu thế.

 • Phân hệ Kho (Warehouse)

  Hệ thống quản lý kho.

  Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá.

  WH1

  Giảm thời gian quản lý của bạn, tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép của ERPOnline.

  Quản lý xuất, nhập, tồn bằng phương pháp ghi sổ kép.

  Không có gì tự nhiên mất đi, mà chỉ được dịch chuyển.

  Dựa trên khái niệm ghi sổ kép đã cách mạng hóa kế toán, hệ thống quản lý hàng tồn kho của ERPOnline không làm hao hụt, giảm hoặc mất mát hàng hóa; hàng hóa chỉ là chuyển từ một địa điểm này sang địa điểm khác.

  Điều này cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ (từ khách hàng đến nhà cung cấp, không giới hạn địa điểm kho hàng của bạn), báo cáo tiên tiến (ví dụ như định giá hàng tồn kho vào sản xuất tại vị trí tồn kho đối ứng) và một giao diện người dùng rất đơn giản.

  warehouse2

   

  Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho.

  Warehouse3

  OpenERP chuẩn bị tất cả các nghiệp vụ kho cho bạn, theo quy tắc giao nhận của riêng bạn: các quy tắc đẩy, quy định kéo, làm theo đơn đặt hàng, các quy tắc tồn kho tối thiểu, vv... Tối ưu hóa việc lập kế hoạch và công việc của người quản lý để giảm thời gian xử lý của bạn.

  Tự động hóa các nghiệp vụ.

  Thiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo lịch trình tự động bằng cách sử dụng quy tắc định tuyến của riêng bạn. Quy tắc đẩy và kéo các quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.

  Warehouse4

   Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

  Warehouse5

  Bao quát tất cả các kho hàng của bạn bằng cách truy xuất tất cả các nghiệp vụ trong quá khứ và các giao dịch hàng tồn kho trong tương lai. Theo dõi chi tiết tất cả các di chuyển kho, không chỉ trong kho của bạn mà còn trong các kho đối ứng (khách hàng, nhà cung cấp hoặc các địa điểm sản xuất).

  Duyệt qua các dòng truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi để có một cái nhìn rõ ràng với những gì đã xảy ra với một hàng hóa hoặc lô hàng hóa cụ thể.

  Giảm mức tồn kho của bạn.

  Phương thức mua sắm tinh chỉnh theo nhu cầu của bạn.

  Warehouse6

  Giảm lượng tồn kho của bạn trong khi luôn luôn được bổ sung! Bạn có thể thiết lập lượng tồn kho tối thiểu để tự động mua sắm với số lượng được tính chính xác để có được mức tồn kho quy định tối ưu. Loại bỏ các phiền toái cảu việc quản lý kho hàng và để cho các hệ thống trợ giúp bạn với các nghiệp vụ hoàn chỉnh.

   

  Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác.

  Tích hợp với phân hệ Bán hàng, Mua hàng và Kế toán.

  Việc mua sắm hàng hóa được quản lý chính xác bởi phân hệ quản lý kho của ERPOnline được tích hợp đầy đủ với phân hệ mua hàng, bán hàng để có dự báo chính xác. Việc tích hợp với kế toán cho phép định giá hàng tồn kho theo thời gian thực và báo cáo chi tiết về các khoản thu chi trong nghiệp vụ quản lý kho của bạn.

  Warehouse7

  Theo dõi số serial.

  Warehouse8

  Gán số thứ tự từng bước giao nhận hàng. ERPOnline quản lý nhiều lô hàng hóa (lô hàng giống hệt nhau) hoặc rất nhiều phương thức bố trí kho (giá, hộp, vv) để giúp bạn có được đầy đủ truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi.

  Quản lý vị trí hàng hóa trong kho dễ dàng hơn.

  Quản lý từng vị trí riêng của hàng hóa để trong hay ngoài kho, kho của khách hàng, kho của nhà cung cấp hoặc hàng tồn tại kho sản xuất với hệ thống quản lý đa kho của ERPOnline dựa trên cấu trúc vị trí thứ bậc.

  Warehouse9

   Báo cáo và bảng thông tin.

  Phân tích năng lực kho hàng của bạn nhằm cải thiện hiệu quả quản lý.

  Warehouse10

  Có được những thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định đúng đắn hơn. Thiết kế bảng thông tin tùy chỉnh để có một cái nhìn bao quát hơn về năng lực kho hàng của bạn trong nháy mắt. Đi sâu hơn vào các báo cáo theo thời gian thực mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ. 

  Các đặc điểm nổi bật:

  • Quản lý & theo dõi Lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch,
  • Hỗ trợ Đa phương thức: Nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), v.v.)
  • Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân,...)
  • Khả năng Mạnh mẽ khi khi đối diện với sự sai khác giữa tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách
  • Các quy tắc xếp lại tự động (quy tắc mức tồn, JIT, v.v.)
  • Hỗ trợ mã vạch
  • Nhanh chóng phát hiện sai sót thông qua hệ thống Ghi sổ kép
  • Truy xuất nguồn gốc (Upstream / Downstream, Số seri,...)

  Báo biểu / Báo cáo của phân hệ quản lý kho hàng bao gồm:

  • Hàng nhập (dưới dạng biểu đồ)
  • Hàng xuất (dưới dạng biểu đồ)
  • Các trường hợp mua sắm ngoại lệ
  • Phân tích tồn kho
  • Hàng tồn kho cuối cùng
  • Phân tích lưu chuyển hàng hóa
 • Quản lý bán hàng và kho hàng

  Quản lý báo giá bán hàng và đơn hàng

  Module này tạo ra mối liên hệ giữa quản lý ứng dụng của phần bán hàng và kho hàng.

  Tuỳ chọn

  • Vận chuyển: Lựa chọn giao hàng toàn bộ hay từng phần
  • Hoá đơn: Chọn phương thức thanh toán của hoá đơn
  • Incoterms: Các điều khoản thương mại quốc tế

  Bạn có thể chọn phương pháp tạo hoá đơn linh hoạt:

  • Theo yêu cầu: Hoá đơn được tạo thủ công từ đơn hàng khi bạn cần.
  • Khi giao hàng: Hoá đơn được tạo khi giao hàng (theo lệnh xuất kho)
  • Trước khi giao hàng: Một bản hoá đơn dự thảo được tạo ra và phải được thanh toán trước khi giao hàng.
 • Quản lý cấu trúc kho

  ERPOnline / Odoo sử dụng một phương pháp quản lý kho vô cùng hiện đại có tên là Ghi sổ kép (Double Entry). Để có thể cơ cấu tổ chức kho theo phương pháp này, chúng ta cần đăng nhập vào hệ thống ERPOnline và cài đặt phân hệ Quản lý kho. Nếu bạn sử dụng mô hình doanh nghiệp có sẵn trong ERPOnline (Sản xuất, Thương mại, Nhà hàng,...) bạn sẽ không phải thực hiện việc cài đặt này. Sau đó bạn sẽ cần tìm hiểu về các khái niệm: Kho bãi (Warehouse), Địa điểm (Location) và Hình thức hoạt động (Type of Operation).

 • Quản lý chi phí phát sinh trên từng nghiệp vụ kho

  Mỗi hoạt động kho ví dụ như Nhận hàng từ nhà cung cấp sẽ không thể tránh khỏi những chi phí phát sinh mà không nằm trong giá sản phẩm: chi phí thông quan, chi phí vận chuyển, chi phí xếp dỡ hàng hóa,... ERPOnline / Odoo có một khái niệm được gọi là Landed Cost, được quản lý bởi phân hệ WMS Landed Cost. Phân hệ này cho phép bạn dễ dàng thêm các chi phí phát sinh vào từng hoạt động kho (Nhận hàng, Giao hàng, Dịch chuyển nội bộ) và phân bổ nó cho các dịch chuyển kho (Stock Move) tương ứng để đưa những chi phí này vào trong giá nhập kho (tồn kho) trong hệ thống kế toán.

 • Quản lý Cung ứng (Procurement)

  ERPOnline/Odoo có sự phân biệt giữa Sản xuất (Production), Mua hàng (Purchase) và Cung ứng (Procurement). Production là sản xuất là thành phẩm (manufacturing), Purchase là mua lại sản phẩm từ đơn vị thứ ba (nhà cung cấp), Procurement bao hàm một hoặc cả hai khái niệm trên.

 • Quản lý giao hàng

  Trong ERPOnline / Odoo bạn có 2 cách để giao hàng cho khách hàng. Cách thứ nhất là nhập thủ công phiếu xuất kho trong phân hệ Kho hàng. Cách làm này tương tự như nghiệp vụ Nhận hàng thủ công từ nhà cung cấp. Vì vậy, chúng ta sẽ đi đến một cách giao hàng thứ hai đó là Giao hàng thông qua Đơn hàng (Sales Order). Trước tiên, bạn cần cài phân hệ Quản lý bán hàng trong menu Thiết lập.

  Bây giờ, bạn sẽ tạo một Báo giá (Quotation) cơ bản thông qua menu Bán hàng > Bán hàng > Đơn hàng và nhập những thông tin sau vào Đơn hàng (dữ liệu mô phỏng theo các bản Demo của ERPOnline)

 • Quản lý kho hàng thật đơn giản với các chức năng tự động của ERPOnline

  Hệ thống tự động đơn giản tránh sự quá tải của hàng tồn kho

  Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, tránh sự thiếu hụt hàng hoá gây ra sự khó chịu cho khách hàng, đây là một giải pháp giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong khi chi phí bỏ ra lại không nhiều- tự động hóa.

  Khi bạn đã thiết lâp, vận hành hệ thống kho hàng và lựa chọn được quy tắc hàng tồn kho của mình, bạn có thể bỏ qua một vài công việc trong hệ thống quản lý của bạn...

 • Quản lý nhận hàng

  Trong ERPOnline / Odoo bạn có 2 cách để nhận hàng từ nhà cung cấp. Cách thứ nhất là bạn nhập thủ công một phiếu nhập kho trong phân hệ Kho hàng. Cách thứ hai là nhận hàng từ các phiếu nhập kho được tạo tự động trong hệ thống qua Hợp đồng mua hàng (Purchase Order).

  Sau khi đã định nghĩa Hình thức hoạt động trên từng Kho bãi, menu Kho hàng > Tất cả hoạt động sẽ liệt kê ra tất cả hoạt động trên tất cả Kho bãi mà bạn có. Trong trường hợp này, bạn sẽ chọn hoạt động liên quan đến nghiệp vụ Nhận hàng.

 • Quản lý quy trình Giao nhận thông qua bộ định tuyến

  Sau khi đã cấu hình Kho bãiĐịa điểm, chúng ta sẽ tiếp tục với việc cấu hình quy tắc Giao nhận thông qua bộ định tuyến (Routing) trong ERPOnline / Odoo. Để quản lý toàn bộ Tuyến đường bạn có thể truy cập vào menu Kho hàng > Cấu hình > Tuyến đường.

 • Tạo tự động Bút toán dịch chuyển kho

  Bạn đã được làm quen với các hoạt động kho tại đây. Đối với mỗi hoạt động kho như nhận hàng từ nhà cung cấp (nhập kho), giao hàng cho khách hàng (xuất kho), nhập kho thành phẩm, xuất kho nguyên vật liệu,.... bạn phải cần có các bút toán để ghi nhận những nghiệp vụ này. Trong ERPOnline / Odoo, bạn hoàn toàn có thể cấu hình để hệ thống có thể tự động tạo bút toán mỗi khi phát sinh một nghiệp vụ về kho tương ứng.

 • Tin nhắn thông báo và cảnh báo

  Module này để kích hoạt cảnh báo trong các đối tượng của ERPOnline / Odoo.

  Cảnh báo có thể được hiển thị cho các đối tượng như: đơn hàng bán, đơn hàng mua, đặt hàng và hóa đơn. Thông điệp này được kích hoạt bởi form sự thay đổi của sự kiện.

 • Xác định giá xuất kho theo phương pháp Thực tế đích danh

  Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn như hướng dẫn trong bài Các phương pháp tính giá xuất kho, Odoo ERPOnline còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp Thực tế đích danh. Tài liệu này sẽ giúp bạn:

  • Thực hiện một quy trình khép kín bắt đầu từ Thiết lập Sản phẩm cho đến Mua hàng, Nhập kho, Bán hàng và Xuất kho.
  • Tích hợp với Kế toán để tự động tạo bút toán nhập kho và đặc biệt là bút toán xuất kho với giá trị được xác định theo phương pháp Thực tế đích danh.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang