MRP

 • Bill of Materials and Components

  Using Bills of Materials

  Bills of Materials are documents that describe the list of raw materials used to make a finished product. To illustrate the concept of specification, you will work on a shelf (or cabinet) where the manufacturing plan is given by the figure Plan of Construction of a Shelf.

 • Forecasting and Supplying

  Scheduler

  The requirements scheduler is the calculation engine which plans and prioritises production and purchasing automatically according to the rules defined on products. By default, the scheduler is set to run once a day (Odoo ERPOnline automatically creates a Scheduled Action for this). You can also start the scheduler manually from the menu Warehouse > Schedulers > Run Schedulers. The scheduler uses all the relevant parameters defined for products, suppliers and the company to determine the priorities between the different production orders, deliveries and supplier purchases

 • From Repair to Invoicing and Stock Movements

  The management of repairs is carried out through the module mrp_repair. Once installed, this module adds a new Manufacturing > Manufacturing > Repair Orders menu under the Manufacturing menu to create repair jobs and review repairs in progress.

 • Giải pháp Phần mềm quản trị toàn diện Doanh nghiệp sản xuất

  Odoo ERPOnline là một phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể kiến trúc kiểu module với hơn 4000 module sẵn có có thể đáp ứng cho rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Một trong những loại hình doanh nghiệp mà nó có thể đáp ứng được là loại hình doanh nghiệp có hoạt động sản xuất. Bài viết này sẽ đưa ra giải pháp quản trị toán diện cho Doanh nghiệp sản xuất với Odoo ERPOnline.

  Với một doanh nghiệp sản xuất, bạn sẽ cần sử dụng những phân hệ sau:

  Quản lý sản phẩm

  Mặc định, khi bạn cài một trong các phân hệ trên, hệ thống sẽ tự động cài phân hệ Quản lý sản phẩm. Sản phẩm trong Odoo ERPOnline là một khái niệm rất tổng quát, nó bao gàm cả thành phẩm, nguyên vật liệu thô, công cụ dụng cụ, tài sản thậm chí là cả dịch vụ... Với phân hệ Quản lý sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể lưu trữ, tìm kiếm, phân loại toàn bộ danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ,... mà bạn có.

  product kanban

  Danh mục sản phẩm

   

 • Hoạch định nguồn lực sản xuất

  Tổng quan giải pháp

  Giải pháp Hoạch định nguồn lực sản xuất cho phép bạn lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Nó xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất.

  Các phân hệ

  Các phân hệ cần thiết cho giải pháp này bao gồm

  Quản lý sản xuất

  Tự động sắp xếp các lệnh sản xuất và hoạt động sản xuất. Rà soát các kế hoạch được đề xuất với bố cục thông minh Kanban và Gantt. Sử dụng các tính năng phân tích tiên tiến để phát hiện "nút thắt cổ chai" (khâu yếu) trong năng lực sản xuất và vị trí hàng tồn kho.
  Chi tiết...

  Quản lý sửa chữa

  Cho phép quản lý các lệnh sửa chữa bao gồm các thiết bị, phụ tùng cần thêm vào hoặc bớt đi. Xuất hóa đơn sản phẩm / dịch vụ sửa chữa
  Chi tiết...

  Hoạt động sản xuất

  Theo dõi thời gian thực hiện, tiến độ, tình trạng của từng hoạt động sản xuất trong cả quá trình sản xuất. Từ đó làm cơ sở để tính toán tổng thời gian thực tế cần thiết cho một Lệnh sản xuất
  Chi tiết...

  Quản lý sản phẩm phụ & phế phẩm

  Cho phép cấu hình sản phẩm phụ trên định mức nguyên vật liệu (BOM). Có thể sử dụng sản phẩm phụ để quản lý phế phẩm trong quá trình sản xuất.
  Chi tiết...

  Tích hợp Quản lý kho

  Tự động tạo các yêu cầu xuất kho vật tư căn cứ theo tiến độ sản xuất. Tự động tạo các yêu cầu nhập kho cho thành phẩm và phụ phẩm sau sản xuất.
  Chi tiết...

  Tích hợp mua sắm

  Ứng dụng lý thuyết JIT (Just-In-Time) để tự động tạo các yêu cầu mua sắm vật tư, giúp cải thiện lượng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho, tăng cường quay vòng vốn.
  Chi tiết...

  Tích hợp Bán hàng

  Tự động tạo các lệnh sản xuất dựa trên đơn đặt hàng.
  Chi tiết...

  Tích hợp Kế toán

  Tích hợp với cả hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị để giảm áp lực cho bộ phận kế toán và cung cấp các phân tích theo thời gian thực cho nhà quản trị
  Chi tiết...

 • Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP)

  Hướng dẫn quản lý và hoạch định nguồn lực sản xuất với giải pháp phần mềm ERPOnline

 • Logistics and Manufacturing

  Manufacturing Stock Locations

  Odoo ERPOnline allows you to define a specific location to keep track of your manufacturing moves.

  To get an overview of all stock moves, go to Warehouse > Traceability > Stock Moves. You can enter your Production location in the search field and then group by Source or Destination according to the moves you would like to check.

 • Manufacturing Operations

  This module adds state, date_start, date_stop in manufacturing order operation lines (in the 'Work Orders' tab).

  Status: draft, confirm, done, cancel When finishing/confirming, cancelling manufacturing orders set all state lines to the according state.

  Create menus:

  Manufacturing > Manufacturing > Work Orders

  Which is a view on 'Work Orders' lines in manufacturing order.

  Add buttons in the form view of manufacturing order under workorders tab:

  • start (set state to confirm), set date_start
  • done (set state to done), set date_stop
  • set to draft (set state to draft)
  • cancel set state to cancel

  When the manufacturing order becomes 'ready to produce', operations must become 'confirmed'. When the manufacturing order is done, all operations must become done.

  The field 'Working Hours' is the delay(stop date - start date). So, that we can compare the theoretic delay and real delay.

 • Manufacturing Orders

  Once the bills of materials have been defined, Odoo ERPOnline is capable of automatically deciding on the manufacturing route according to the needs of the company.

  Production orders can be proposed automatically by the system depending on several criteria described in the preceding chapter:

  • Using the Make to Order route,
  • Using the Order Point (Minimum Stock) rules,
  • Using the Production plan.
 • Manufacturing Resource Planning

  Get all your assembly or manufacturing operations managed by Odoo ERPOnline. Schedule manufacturing orders and work orders automatically. Review the proposed planning with the smart kanban and gantt views. Use the advanced analytics features to detect bottleneck in resources capacities and inventory locations.

 • Manufacturing Resources Planning (MRP) Solution

  Solution overview

  The solution is built by integrating Odoo related functional apps and modules to offer companies a total solution to manufacturing resource planning and management. With the solution, companies can manage bill of materials, plan manufacturing orders, schedule and track work orders, define flexible Master Data, check resource capacities and fix bottlenecks, etc.

  Integrated Apps and Modules

  Manufacturing Management

  The core application acting as the heart of the solution which includes, but not limited to, BoM building and management, manufacturing orders planning, work orders scheduling adn tracking, master data definitions.
  Learn more...

  Repairs Management

  Add/remove products in the reparation, Impact for stocks, invoicing (products and/or services), Warranty concept, Repair quotation report, Notes for the technician and for the final customer
  Learn more...

  Warehouse Integration

  Creates stock moves automatically, tracks stock moves for raw materials, moves finished products to warehouse.
  Learn more...

  Sales Management Integration

  Allows to generate production orders based on sales orders. Helps you keep track of such production orders generated from sales order by adding sales name and sales Reference on production order.
  Learn more...

  Procurement Integration

  Allows to create purchase requests from raw materials automatically; track procument orders.
  Learn more...

  Analytic Accounting Integration

  Allows real time analytic reports. Calculates manufacturing cost base on BoM and manufacturing orders
  Learn more...

 • Matching Sales Orders and Bills of Materials

  In Odoo ERPOnline, you can define several bills of materials for the same product. In fact, you can have several manufacturing methods or several approved raw materials for a given product. You will see in the following section that the manufacturing procedure (the routing) is attached to the Bill of Materials, so the choice of bill of materials implicitly includes the operations to make it.

  Once several bills of materials have been defined for a particular product, you need to have a system to enable Odoo ERPOnline to select one of them for use. By default, the bill of materials with the lowest sequence number is selected by the system.

 • MRP

  Manufacturing Resource Planning

  Manage bill of materials, plan manufacturing orders, track work orders

   

  pos products

  Use Odoo to manage all your assembly and/or manufacturing operations. Schedule manufacturing orders and work orders automatically. Review planning with the smart kanban and gantt views. Use the advanced analytics features to detect bottlenecks in resources capacities and inventory locations.

   

  Efficient Scheduling of Manufacturing Orders

   

  Automatically schedule manufacturing orders and work orders based on your procurement rules, quantities forecast and dependent demand.

  mrp mo calendar

   

  Define Flexible Master Data

  Products, bill of materials and routings

   

  mpr bom

  Have the flexibility to create multi-level bills of materials, optional routing, version changes and phantom bills of materials. You can use BoM for kits or for manufacturing orders.

   

  Flexibility In All Operations

   

  Manually edit all operations at any stage of the process. With Odoo, you won't be frustrated by a rigid system. You can design specific templates for each operation and use the set of tools to find solutions for any issue.

  mrp mo form

   

  Schedule Work Orders

  Check resource capacities and fix bottlenecks

   

  mrp schedule work order

  Define routings and plan the working time and capacity of your resources. Quickly identify resource requirements and bottlenecks to ensure your production meets your delivery schedule dates.

   

  A Productive User Interface

  Work with lists, calendars or Gantt charts

   

  This open source software allows you to organize manufacturing orders and work orders in any way you like. Process upcoming orders from the list view, control in the calendar view and edit the proposed schedule in the Gantt view.

  Lists

  mrp mo list

  Gantt Charts

  mrp work order gantt

  Calendar

  mrp mo calendar small

   

  Inventory and Manufacturing Analytics

   

  Track the changes in stock value according to the level of manufacturing activities as it progresses through the transformation process.

  mrp schedule work order

   

  Fully Integrated with Operations

  Sales, purchases and accounting integration

   

  mrp full integration

  Fully integrated with sales and purchases apps and programs to make manufacturing resource planning accurate. The accounting integration allows real time accounting valuation and deeper reporting on costs and revenues on your manufacturing operations.

 • MRP Byproducts

  This module allows you to produce several products from one production order.

  You can configure by-products in the bill of material.

  Without this module:

  A + B + C -> D

  With this module:

  A + B + C -> D + E

 • Production and Services

  In Odoo ERPOnline, you can handle three types of goods: two types of products (Stockable or Consumable products) and one type of services. For this last category, Odoo ERPOnline can react in two different ways. Once a manufacturing order is generated for a product and this product contains a Service, a task can be automatically generated or not.

 • Repairs Management

  The aim is to have a complete module to manage all products repairs.

  The following topics should be covered by this module:

  • Add/remove products in the reparation
  • Impact for stocks
  • Invoicing (products and/or services)
  • Warranty concept
  • Repair quotation report
  • Notes for the technician and for the final customer
 • Tại sao sử dụng ERPOnline

  Mọi nhà quản trị và mọi doanh nghiệp (từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp siêu lớn) đều có nhu cầu triển khai một giải pháp phần mềm quản lý tổng thể để có thể dễ dàng quản lý dữ liệu, số liệu, tự động hoá các tác vụ hàng ngày, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh, v.v, để từ đó có thể mở rộng & phát triển công việc sản xuất & kinh doanh của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Thực tế ở các nước phát triển và ở Việt Nam những năm gần đây đã chứng minh một phần mềm quản lý tổng thể dạng Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning - ERP) chính là chiếc chìa khoá dẫn đến sự thành công của Doanh nghiệp.

  Thị trường ERP & CRM, từ trước khi có ERPOnline.vn, là "sân chơi" chủ yếu của các "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ thông tin (như Microsoft, Oracle, SAP, v.v.). Tuy nhiên, chỉ số ít các doanh nghiệp có khả năng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của các "ông lớn" này do giá thành triển khai rất cao, chưa kể đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (hạ tầng mạng, hạ tầng phần cứng, phần mềm, chi phí bảo trị hàng năm, .v.v). Chi phí đầu tư triển khai ERP thường từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng (bao gồm cả chi phí hạ tầng phần cứng, phí bản quyền phần mềm, chi phí triển khai, chi phí chuyển giao công nghệ, v.v..). Thêm vào đó, đối với các giải pháp của các "ông lớn" nói trên, Doanh nghiệp thường không tự mình triển khai và tùy biến được do tính chất mã nguồn đóng của các phần mềm từ các "ông lớn" kế trên.

  ERPOnline.vn ra đời cung cấp một giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP + CRM + HRM + MRP + SCM tất cả trong một) trên nền tảng điện toán đám mây dưới hình thức SaaS (Software as a Service: một hình thức cung cấp phần mềm như một dịch vụ) giải quyết bài toán tối thiểu hóa chi phí sở hữu phần mềm, chi phí đầu tư cho Công nghệ Thông tin và tối đa hóa lợi ích cho các doanh nghiệp. Khi mà với ERPOnline.vn, các Doanh nghiệp không cần phải đầu tư bất cứ một thứ gì, chỉ cần có một thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, IPAD, v.v.) và một kết nối internet, thứ mà doanh nghiệp nào cũng có sẵn.

  Với ERPOnline.vn, bằng sự chuyên nghiệp, sáng tạo, năng lực công nghệ cao với nhiều sáng kiến đổi mới, chúng tôi làm cho ERP trở nên "bình dân" với tất cả mọi đối tượng, mọi doanh nghiệp, mọi loại hình kinh doanh. Để làm được điều này, chúng tôi đã nghiên cứu các quy tắc triển khai ERP cũng như xem xét các yếu tố tạo nên thị trường giải pháp quản trị doanh nghiệp nói chung và ERP nói riêng, như sau:

  An toàn Dữ liệu

  Với công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu của bạn được lưu trữ song song trên nhiều máy chủ khác nhau ở các vị trí địa lý khác nhau. Điều này tránh hoàn toàn được các rủi ro do sự cố phần cứng, rủi ro do hoả hoạn hay thậm chí rủi ro từ thiên tai (động đất, lũ lụt, v.v.).

  Bảo mật hơn

  Với nhiều biện pháp an ninh như sử dụng tường lửa, mã hóa dữ liệu từ lớp cơ sở dữ liệu được thực thi bởi các chuyên gia bảo mật hàng đầu giúp cho dữ liệu của bạn an toàn hơn bao giờ hết.

  Nhiều Doanh nghiệp chưa hiểu rõ về bảo mật đã lựa chọn cho mình phương án triển khai On-Premise và cuối cùng nhận ra quan điểm "khóa máy chủ và nhét vào trong tủ thì bảo mật hơn" là hoàn toàn sai lầm. Bảo mật thành công hay không phụ thuộc vào năng lực người quản trị hệ thống chứ không phụ thuộc vào việc đặt máy chủ ở cloud hay trong tủ cá nhân :)

  Khách hàng nên sử dụng ngân sách một cách thông minh

  Chúng tôi tin rằng, thay vì việc trả phí bản quyền cho các phần mềm cũng như đầu tư hàng núi tiền vào hạ tầng phần cứng, các khách hàng của chúng tôi nên sử dụng các khoản đầu tư đó cho việc tùy biến và tinh chỉnh phần mềm để đáp ứng nhu cầu đặc thù của mình. Phần mềm nguồn mở Odoo ERPOnline cho phép làm điều này. "Nguồn mở" - trong một thập kỷ qua - đã trở thành một mô hình tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng.

  Nâng cấp liên tục với nhiều tính năng

  Rất nhiều những khách hàng với ngân quỹ đầu tư dồi dào đã chọn phương án tự triển khai On-Premise và cuối cùng nhận ra rằng việc nâng cấp, duy tu & bảo trì cũng như cập nhật các bản vá lỗi không hề đơn giản đòi hỏi phải có chuyên gia phù hợp mới thực hiện được. Bằng việc phát triển liên tục với sự đóng góp từ cộng đồng nguồn mở, mỗi phiên bản ERPOnline được phát hành mới sẽ bao gồm các tính năng đã được các doanh nghiệp khác triển khai trước đó. Tất cả khách hàng đều sẽ được hưởng lợi từ việc này sau mỗi lần nâng cấp phiên bản. Các lỗi do cộng động phát hiện sẽ được vá trong vòng 24 giờ.

  Tận dụng ưu thế của Web

  Hầu hết các giải pháp ERP hiện có trên thị trường đều không nhận ra lợi ích của World Wide Web hoặc do năng lực công nghệ còn hạn chế khiến cho các khách hàng của họ luôn phải có mặt tại văn phòng mới có thể sử dụng được phần mềm ERP. Thêm vào đó, các phần mềm cài đặt trên máy tính có nguy cơ rủi ro cao với các loại virus cũng như tính ổn định kém gây ra gián đoạn công việc của Doanh nghiệp khi phần mềm hoặc hệ điều hành gặp trục trặc. Với ERPOnline.vn, các giới hạn & hạn chế nói trên hoàn toàn bị gỡ bỏ. Doanh nghiệp có thể sử dụng ERPOline 24/7/365 mà không cần phải cài thêm phần mềm vào máy tính của người dùng.

  Tôn trọng sự khác biệt

  Mỗi loại hình kinh doanh đều có sự khác biệt, thậm chí hai doanh nghiệp trong cùng một ngành cũng không có các nghiệp vụ và quy trình giống nhau. Với kiến trúc mô đun của Odoo ERPOnline, tất cả sự khác biệt đều được tôn trọng với hơn 4500 mô đun sẵn có và hầu hết cho bạn dùng thử miễn phí.

  Nói KHÔNG với đầu tư thiết bị / phần cứng

  Với hầu hết các giải pháp ERP sẵn có trên thị trường, để triển khai nó, các doanh nghiệp đều phải đầu tư mua sắm một hệ thống máy chủ, phần mềm, máy tính bàn, laptop, .v.v tương thích với phần mềm đó. ERPOnline.vn ra đời để "Nói KHÔNG với đầu tư cơ sở hạ tầng!". Vì được triển khai trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, điều bạn cần duy nhất là một thiết bị bất kỳ có kết nối Internet.

  Tốt hơn cả Odoo.

  Những tính năng có ở ERPOnline thì chưa chắc Odoo đã có. Bạn hoàn toàn có thể download bản gốc phần mềm Odoo nhưng bạn sẽ không có các chức năng được phát triển riêng cho khách hàng sử dụng ERPOnline (đặc biệt là các chức năng mang tính bản địa hóa như kế toán, nhân sự, tiền lương, các biểu mẫu theo quy định của Việt Nam, v.v.)

  Odoo ERPOnline so với các giải pháp ERP khác

 • Work Centers & Routings

  Work Centers

  Work centers represent units of production, capable of doing material transformation operations. You can distinguish two types of work centers: machines and human resources.

 • Working with Subcontractors

  In Odoo ERPOnline, you can also subcontract production operations (for example, painting and item assembly) at a supplier's. To do this, you should indicate on the relevant routing document a supplier location for stock management.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang