Theo kế hoạch đại tu hàng năm để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của toàn hệ thống, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp toàn bộ cloud server lên phiên bản mới hơn và Thứ 7, ngày 3/1/2015. Để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng đối với người sử dụng, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp vào thời gian sau:

  • Thời gian bắt đầu: 17:00h ngày 03/1/2015 (Chiều Thứ 7)
  • Thời gian kết thúc: 19:00h ngày 03/1/2015 (Tối Thứ 7), hoặc sớm hơn.

Trong suốt quá trình nâng cấp & bảo trì, trang web http://www.erponline.vn và các nguồn tài nguyên trên đó (tài liệu trực tuyến, diễn đàn Hỏi & Đáp, v.v.) cũng như hệ thống Odoo ERPOnline của quý khách sẽ tạm thời ngừng phục vụ hoặc hoạt động chập chờn.

Chúng tôi rất xin lỗi nếu quá trình này gây ảnh hưởng đến quý khách!

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang