Odoo sử dụng rất nhiều các công thức tính toán thông minh để lập kế hoạch sản xuất cũng như tính toán nguyên vật liệu, hiệu suất tổng thể thiết bị, v.v. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng Odoo ở ERPOnline, tôi viết bài này để cung cấp cách thức tính toán mà Odoo đang áp dụng cho mã nguồn lập trình.

Chú ý: Nội dung trong bài này chỉ áp dụng với Odoo phiên bản 10 hoặc lớn hơn!

Thời gian Dự kiến cho Hoạt động Sản xuất (Work Order)

Các đại lượng

 1. Số chu kỳ/quay vòng (Cycles): do phần mềm tính tự động, kết quả được làm tròn lên số nguyên gần nhất
 2. Công suất: Là công suất của Năng lực sản xuất (Work Center) được khai báo trên Năng lực SX
 3. Hệ số hiệu suất: Hiệu suất về thời gian của Năng lực Sản xuất
 4. TG trước SX: thời gian chuẩn bị trước một hoạt động sản xuất khi sử dụng Năng lực Sản xuất này
 5. TG sau SX: thời gian trễ sau một hoạt động sản xuất khi sử dụng Năng lực Sản xuất này
 6. Thời gian của Hoạt động (Work Order Time): thời gian để tạo ra số lượng sản phẩm khai báo ở Công suất trong năng lực sản xuất, hay có thể hiểu là thời gian để thực hiện một chu kỳ (nếu coi thông số công suất khai báo ở Năng lực sản xuất là số sản phẩm làm ra trong 1 chu kỳ)

Các tính toán

 • Cycles = SL Sản phẩm mà Hoạt động phải thực hiện / Công suất
 • Thời gian dự kiến cho hoạt động = TG Trước SX + TG Sau SX + (Cycles * TG của 1 hoạt động * 100/Hệ số Hiệu suất)

Ví dụ:

Năng lực sản xuất A có các thông số sau:

 • Hiệu suất: 87%
 • Công suất: 350 sản phẩm/chu kỳ
 • TG Trước SX: 30p
 • TG sau SX: 10p

Hoạt động X sử dụng năng lực sản xuất A có các thông số khai báo sau

 • Thời gian: 131h = 7860p

Một lệnh sản xuất Y để sản xuất ra 10.000 sản phẩm thì phần mềm sẽ tính toán ra thời gian để thực hiện Hoạt động A như sau:

 • Số chu kỳ = 10.000 / 350 = 28,5 ~= 29 (Chu kỳ)
 • Thời gian dự kiến cho hoạt động X = 30 + 10 + 29*7860*100/87 = 262000 = 4366 giờ

Hiệu suất thiết bị toàn phần (OEE)

Các đại lượng

 • blocked_time: Thời gian bị phong toả, là thời gian mà một năng lực sản xuất bị phong toả trong thời gian 1 tháng gần nhất
 • productive_time: Thời gian hoạt động với đầy đủ công suất trong thời gian 1 tháng gần nhất
 • oee: Hiệu suất thiết bị toàn phần (Overall Equipment Effectiveness) trong thời gian 1 tháng gần nhất

Tính toán

oee = productive_time * 100.0 / (productive_time + blocked_time)

Trong đó,

 • productive_time được lấy từ dữ liệu hoạt động với đầy đủ công suất đã được ghi nhận
 • blocked_time được lấy từ dữ liệu phong toả đã được ghi nhận
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang