ERPOnline Vietnam

  • ERPOnline triển khai cụm cloud server tại Việt Nam

    Sau gần một năm làm việc miệt mài với các đối tác cung cấp hạ tầng điện toán đám mây ở Việt Nam cũng như qua gần 2 tháng kiểm thử, ERPOnline vui mừng thông báo cụm máy chủ điện toán đám mây (cloud server) đặt tại trung tâm dữ liệu Việt Nam đã sẵn sàng phục vụ các khách hàng có nhu cầu sử dụng ERPOnline trên cloud server Việt Nam để tăng tốc độ truy cập trong nước.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top