drop shipping

 • Drop Shipping

  Quản lý các đơn hàng sử dụng hình thức drop shipping

  Module này thêm một loại giao hàng Drop Shipping (bỏ qua khâu vận chuyển) được cấu hình sẵn cũng như định tuyến của quuy trình mua sắm đó cho phép cấu hình sản phầm hay đơn hàng Drop Shipping.

  Khi drop shipping được sử dụng, hàng hoá sẽ được chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng (giao hàng trực tiếp) mà không cần qua kho của nhà bán lẻ. Trong trường hợp này không cần thủ tục chuyển giao nội bộ nào thêm cả.

 • Drop-shipping là gì và làm thế nào để vận dụng?

  Tiết kiệm thời gian giao hàng bằng cách sử dụng một phương pháp vận chuyển thay thế

  Nếu bạn có kế hoạch thiết lập một trang web thương mại điện tử (hoặc đã có), có lẽ bạn đang tìm kiếm các phương pháp vận chuyển thay thế cho các đơn hàng bạn nhận được. Dưới đây là những lời khuyên cần thiết và thủ thuật để tránh những sự cố cho cả bạn và khách hàng của bạn khi drop-shipping.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top