Chính sách giá

 • Cách tính cước phí

  Ngày thanh toán

  Là ngày định kỳ hàng tháng được tính là ngày mà bạn trở thành khách hàng của ERPOnline. Ví dụ, bạn trở thành khách hàng của ERPOnline vào ngày 20/5/2013 thì ngày 20 hàng tháng chính là Ngày thanh toán của bạn.

  Ví điện tử ERPOnline là gì

  Khi bạn thực hiện việc chuyển tiền cho chúng tôi (qua Ngân hàng, PayPal, Ngân Lượng, v.v.), số tiền này sẽ được đặt cọc vào một tài khoản ERPOnline gọi là ví điện tử. Với mỗi loại tiền tệ bạn thanh toán, hệ thống sẽ tự động tạo Ví điện tử tương ứng.

  Khi đến ngày thanh toán, ERPOnline sẽ tự động tổng hợp và tính lượng tài nguyên điện toán bạn đã gắn vào gói dịch vụ kể từ lúc được gắn đến thời điểm ngày thanh toán của bạn và sẽ xuất hoá đơn điện tử theo đó; đồng thời sẽ trích số tiền tương ứng từ trong ví của bạn để thanh toán cho hoá đơn này.

  ERPOnline tính phí thế nào?

  Biểu phí niêm yết trên ERPOnline là biểu phí tính theo theo tháng 28 ngày. Trong quá trình sử dụng, bạn được tính phí theo số giờ sử dụng. Phí mỗi giờ được tính như sau:

  Phí/giờ = Phí niêm yết theo tháng / 672 giờ

  Một tháng được tính thành chẵn 28 ngày = 672 giờ. Tờ giờ thứ 673 trở đi đến giờ cuối cùng của tháng, bạn được sử dụng miễn phí.

  Nếu tôi tắt dịch vụ ERPOnline của tôi, tôi có còn bị tính phí không?

  Có. Nếu bạn chỉ tắt dịch vụ thì dữ liệu của bạn vẫn chiếm dụng các tài nguyên điện toán ERPOnline. Chỉ khi bạn Xóa/Hủy hoàn toàn dữ liệu của gói dịch vụ, bạn mới không bị tính phí.

  Nếu tôi không sử dụng hết cả tháng, tôi có phải trả tiền cả tháng không?

  Không! Giả sử bạn tạo gói dịch vụ ERPOnline có phí hàng tháng là 999.000đ, nếu bạn chỉ sử dụng 100 giờ và hủy gói dịch vụ thì tổng số tiền bạn phải thanh toán là 999.000 * 100 / 672 = 148.660,71 đ

  Nếu bạn sử dụng quá 672 thì phí thực tính = phí niêm yết.
  Nếu bạn hủy dịch vụ trước khi đến mốc 672 giờ, Phí thực tính = Biểu phí niêm yết * số giờ sử dụng / 672.

  Nếu tôi thay đổi tài nguyên của gói dịch vụ thì phí sẽ được tính thế nào?

  Trong trường hợp bạn thay đổi (tăng/giảm) tài nguyên điện toán (số người dùng tối đa, không gian lưu trữ, v.v.), phí sẽ được cộng/trừ tương ứng với tài nguyên đó.

  Ví dụ

  Bạn đang dùng gói Solo có phí 499.000đ/tháng. Vào một thời điểm nào đó bạn muốn gia tăng băng thông để phục vụ chiến dịch marketing và bạn gắn thêm Tài nguyên bổ sung 10GB băng thông có phí 30.000đ/tháng. Sau 100 giờ bạn lại gỡ Tài nguyên bổ sung này ra vì hết chiến dịch marketing.

  Như vậy, đến ngày thanh toán, bạn sẽ chỉ phải thanh toán 499.000đ + 30.000*100h/672h = 499.000đ + 4.464đ = 503.464đ

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top