Cách ứng dụng Odoo

  • Để luôn có được phương án tối ưu từ các ​​nhà cung cấp

    Làm thế nào để sử dụng yêu cầu chào giá đúng cách?

    Cho dù bạn có nhu cầu mua săm vật tư hàng hoá hay là việc bạn chào giá bán sản phẩm của mình, thì sử dụng các công cụ để tìm ra phương án tốt nhất là mục tiêu nếu bạn muốn theo kịp với đối thủ cạnh tranh và giảm chi phí hoạt động đến mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên,việc tìm kiếm các đơn hàng tốn nhiều thời gian. May mắn thay, có một số cách để làm cho nó đơn giản. Một trong số đó là các RFQ (request for quote), hoặc Yêu cầu chào giá.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top