Bảng lương Việt Nam

 • Bổ sung tính năng Bảng lương Việt Nam

  ERPOnline thông báo chính thức phát hành 2 phân hệ có tên TO Vietnam HR Payroll (tên kỹ thuật là to_l10n_vn_hr_payroll) và TO Vietnam HR Payroll with Accounting (tên kỹ thuật là to_l10n_vn_hr_payroll_account). Hai phân hệ này sẽ giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tạo ra các quy tắc tính lương cũng như cấu trúc lương phù hợp với các quy định của Việt Nam như là Giảm trừ thuế cá nhân, Thuế thu nhập cá nhân,... Đồng thời chúng cũng được tích hợp chặt chẽ với hệ thống kế toán Việt Nam.

 • Quản lý chi phí lương trên từng nhân viên

  Một trong những chi phí mà người quản trị nào cũng quan tâm đó là chi phí lương. ERPOnline / Odoo không chỉ giúp bạn quản lý được chi phí lương mà còn quản lý chi phí lương đối với từng nhân viên. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn:

  • Ghi nhận chi phí lương trên từng nhân viên mà không cần chia chi tiết tài khoản kế toán tài chính cũng như tài khoản quản trị.
  • Theo dõi chi phí lương trên từng nhân viên trong một khoảng thời gian (tháng, quý, năm,...).
 • Xây dựng quy tắc tính lương với Contribution Register

  Contribution Register là khái niệm để chỉ các khoản đóng góp của công ty cũng như nhân viên trong công ty. ERPOnline / Odoo cho phép bạn xây dựng quy tắc tính lương để hệ thống có thể tính toán các Contribution Registers một cách tự động đồng thời tích hợp chặt chẽ với phân hệ kế toán để theo dõi công nợ trên các đối tác liên quan. Trong phạm vi tài liệu này bạn sẽ được hướng dẫn để tạo ra các quy tắc tính lương với Contribution Registers lên quan tới BHXH, BHYT, BHTN.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top