Bảng điều khiển

 • Bảng điều khiển ERPOnline

  Bảng điều khiển ERPOnline là một bảng điều khiển cung cấp các chức năng điều khiển và giám sát toàn bộ dịch vụ bạn đang sử dụng với ERPOnline, bao gồm: Bật/Tắt/Khởi động lại Odoo, bật tắt chức năng Pagespeed, quản lý hóa đơn, quản lý thanh toán, giám sát lượng tài nguyên điện toán mà các dịch vụ của bạn đang tiêu thụ, v.v.v

 • Bật/Tắt chức năng Pagespeed cho Odoo ERPOnline

  Cẩn thận!

  Đây là tính năng đang được thử nghiệm và có thể bị dừng cung cấp nếu thử nghiệm không thành công.

  Đừng bao giờ kích hoạt tính năng này nếu bạn chưa thiết kế xong website.

  Hãy nhớ tắt tính năng này nếu bạn sửa website của bạn

  Pagespeed tăng tốc hệ thống Odoo ERPOnline của bạn như thế nào?

  Pagespeed cải thiện độ trễ của trang web và tiết kiệm băng thông bằng cách thay đổi và tối ưu các tài nguyên tĩnh của trang web (CSS, JavaScript, Images, v.v.). Mỗi sự tối ưu hóa là một bộ lọc trong pagespeed được thực thi thông qua HTTP server của ERPOnline. Dưới đây là danh sách các filter được áp dụng cho các hệ thống Odoo ERPOnline:

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top