Bán hàng

 • Quản lý đội ngũ bán hàng

  Ứng dụng này giúp bạn quản lý Đội ngũ bán hàng với phân hệ CRM và/hoặc Bán hàng.

 • Sales Analytic Distribution

  Sử dụng module này, bạn sẽ có thể liên kết các tài khoản quản trị tới đơn hàng bán.

 • Sổ nhật ký

  Phần này ERPOnline/Odoo xin giới thiệu với người dùng về chức năng của Sổ nhật ký và cách tạo một sổ nhật ký.

  Chức năng của sổ nhật ký

  Sổ nhật ký là nơi lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo trình tự thời gian cụ thể. Và để đảm bảo việc theo dõi, quản lý, báo cáo thì người dùng có thể tạo ra các sổ nhật ký khác nhau mà mỗi sổ nhật ký là đại diện cho một hoặc một vài nội dung kinh tế có tính chất giồng nhau.

 • Xác định giá xuất kho theo phương pháp Thực tế đích danh

  Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn như hướng dẫn trong bài Các phương pháp tính giá xuất kho, Odoo ERPOnline còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp Thực tế đích danh. Tài liệu này sẽ giúp bạn:

  • Thực hiện một quy trình khép kín bắt đầu từ Thiết lập Sản phẩm cho đến Mua hàng, Nhập kho, Bán hàng và Xuất kho.
  • Tích hợp với Kế toán để tự động tạo bút toán nhập kho và đặc biệt là bút toán xuất kho với giá trị được xác định theo phương pháp Thực tế đích danh.
ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top