API Odoo

 • Giao diện lập trình ứng dụng (API)

  Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)

  Kết nối ERPOnline/Odoo cho các ứng dụng bên ngoài

   

  API 1

   

  Giao diện lập trình ứng dụng (API)

   

  API 2

  Bạn đang sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho thương mại điện tử của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác nhưng bạn muốn bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của ERPOnline/Odoo?

  Chúng tôi có một giải pháp cho bạn - Tích hợp API!

  API cung cấp cho bạn khả năng để kết nối phần mềm hiện tại của bạn với các ứng dụng của ERPOnline/Odoo một cách dễ dàng và một cách đơn giản.

   

  Chuyển đổi thông tin một cách dễ dàng

   

  Tính năng đặc biệt này cho phép bạn chuyển thông tin từ phần mềm của bạn trực tiếp đến nền tảng ERPOnline/Odoo - bạn có thể dễ dàng nhập / xuất dữ liệu và tất cả mọi thứ sẽ được tự động đưa vào đúng nơi bạn cần

  Hãy để ERPOnline/Odoo làm các công việc nặng nhọc và bạn chỉ việc tận hưởng những lợi ích của dịch vụ này!

  API 3

   

  Tận hưởng sự tự do Với Công cụ ERPOnline/Odoo

   

  API 4

  API cung cấp cho bạn sự tự do để làm việc với các dữ liệu từ phần mềm của bạn trực tiếp trong bất kỳ các tính năng và ứng dụng của ERPOnline/Odoo.

  Dễ dàng sử dụng bất kỳ ứng dụng tuyệt vời nào của chúng tôi trong khi nhập tất cả các địa chỉ liên lạc quan trọng, đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ phần mềm chuyên dụng của bạn.

  Nhanh chóng và đơn giản - chỉ với ERPOnline/Odoo!

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top