Điểm bán hàng

  • Sử dụng điểm bán hàng để thúc đẩy thương hiệu của bạn

    Nổi bật giữa đám đông.

    "Cuộc sống không phải là quá trình tìm kiếm bản thân. Cuộc sống là quá trình tạo dựng chính mình." - George Bernhard Shaw

    Điểm bán hàng không phải chỉ có mã vạch và quản lý hàng tồn kho. Bạn thực sự cần nhìn nhận nó như một cơ hội để củng cố thương hiệu của bạn - đặc biệt là nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm mới và khác biệt.

    Tôi làm việc cho công ty Butterfly Twists khi họ quyết định đưa sản phẩm của mình trong bao bì với một hình dạng độc đáo. Bao bì mới này là công cụ tuyệt vời để bắt được sự chú ý của khách hàng nhưng lại không tuyệt vời như vậy với những chủ cửa hàng bán lẻ.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top